Politica de Confidentialitate

Îti multumim ca vizitezi site-ul www.calculatoare-brasov.ro. Cand vizitezi site-ul www.calculatoare-brasov.ro, cand ne contactezi sau cand apelezi la serviciile noastre, ne încredintezi informatiile tale. Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa îti explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele.

Îti luam în serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin constienti de faptul ca informatiile tale personale îti apartin, facem tot posibilul sa le stocam în siguranta si sa procesam cu atentie informatiile pe care le împarti cu noi. Nu oferim informatii unor parti terte fara a te informa. Aceste informatii sunt importante. Speram ca le vei citi cu atentie.

Prin navigarea pe site-ul www.calculatoare-brasov.ro sau prin contactarea noastra prin formularul de contact declarari ca ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate”.

Definitii

Vom începe sa definim cateva notiuni care sa te ajute sa întelegi prezenta Politica de confidentialitate.

calculatoare-brasov.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare, oferit prin intermediul URL-ului http://www.calculatoare-brasov.ro/.

Potrivit Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil si în Romania din data de 25 mai 2018), www.calculatoare-brasov.ro este operator de date cu caracter personal.

Cand spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

Potrivit legislatiei, tu, în calitate de vizitator al site-ului esti o „persoana vizata”, adica o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Schimbari

Ne rezervam dreptul de a putea schimba aceasta Politica de confidentialitate în orice moment. Toate actualizarile si modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site.

Întrebari

Daca ai întrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau doresti sa îti exerciti drepturile legale în legatura cu datele pe care le detinem sau daca ai îngrijorari cu privire la modul în care tratam orice problema de confidentialitate, ne poti scrie la adresa de e-mail: contact@calculatoare-brasov.ro

Ce informatii colectam

a) Informatiile pe care ni le furnizezi voluntar

Cand utilizezi formularul de contact de pe site, cand ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informatiile pe care prelucram. Aceste informatii includ numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon.

Oferindu-ne aceste informatii, noi le pastram în conditii de securitate si confidentialitate în baza noastra de date. Nu dezvaluim sau tranferam informatii catre terti.

b) Informatii pe care le colectam automat

Cand navighezi pe site-ul nostru, este posibil sa colectam informatii despre vizita ta pe site. Aceste informatii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte informatii despre modul în care ai interactionat cu site-ul nostru. Putem colecta aceste informatii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (Google Analytics, Awstats).

Termeni legali pentru prelucrarea de date

În privinta datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea si trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) si „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În privinta datelor pe care ni oferi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrarii este obligatia noastra legala de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar si interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparenta si informare.

Atat potrivit legislatiei actuale, cat si potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul tau nu este cerut în situatia în care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligatii legale sau interesul legitim.

În privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, îti dai în mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii.

În ce scopuri se colecteaza datele

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborari sau a achizitionarii de servicii/produse pe care le oferim;
– pentru a-ti raspunde la întrebari si solicitari;
– pentru a ne apara împotriva atacurilor cibernetice;
– în scop marketing, însa numai în situatia în care ti-ai dat consimtamantul în prealabil;
– pentru a oferi si îmbunatatii serviciile pe care le oferim;
– pentru a oferi si îmbunatatii site-ul nostru web.

Cat timp se stocheaza datele

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizita pe site sau ultima interactiune cu noi.

Cum dezvaluim datele tale

Nu vom dezvalui informaţiile tale catre terţe parţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fara consimţamantul tau. Totuşi, este posibil sa dezvaluim informaţiile tale catre urmatoarele entitaţi:

– Furnizori de servicii (vezi gazduire web). Putem dezvalui informatiile tale altor companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajuta cu gazduirea site-ului nostru. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca îndeplinesc cerintele specifice în materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitaţi au o capacitate limitata de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;
– Instante de judecata, parchete sau alte autoritati publice pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotarare judecatoreasca);
– Altor parţi cu consimţamantul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvaluirilor descrise în prezenta Politica de confidenţialitate, este posibil sa transmitem informaţiile terţilor carora consimţi sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Transferam date catre state terte?

În prezent, nu transferam datele tale catre state din afara Uniunii Europene. Daca aceasta politica se va schimba, te vom informa în mod corespunzator si îti vom solicita consimtamantul.

Care sunt drepturile tale

– Dreptul de retragere a consimtamantului;
(În situatia în care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, îti poti retrage consimtamantul în orice moment si în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@calculatoare-brasov.ro cu subiectul „retragere consimtamant”.

– Dreptul de a depune o plangere în fata unei autoritati de supraveghere;
– Dreptul de a te adresa justitiei;

– Dreptul de acces;
(Ai dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.)

– Dreptul la rectificare;
( Ai dreptul de a obtine de la noi, fara întarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. tinandu-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.)

– Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
( În situatiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obtine stergerea datelor care te privesc, fara întarzieri nejustificate.)

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii;

Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
(d) te-ai opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

– Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; si
(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între tine si un operator de date;
(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la baza consimtamantul tau explicit.

Te rugam sa retii urmatoarele informatii:

– Perioada de timp: Vom încerca sa raspundem solicitarii în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
– Restrictionarea accesului: în anumite situatii, este posibil sa nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
– Imposibilitatea de a te indentifica

În unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoana vizata, nu suntem în masura sa ne conformam solicitarii tale, cu exceptia cazului în care furnizezi informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Cum îti exerciti drepturile

Pentru a-ti exercita drepturile legale, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail contact@calculatoare-brasov.ro